Попередження про ризики

Попередження про ризики інвестиційної діяльності на фінансових ринках і здійснення операцій з інструментами Forex і CFD

Результати інвестування, отримані у минулі періоди, не можуть бути гарантією отримання доходів у майбутньому.
Проведення торгових операцій на фінансових ринках з маржинальними фінансовими інструментами відкриває широкі можливості і дозволяє інвесторам, готовим піти на ризик,отримувати високий прибуток, але при цьому несе у собі потенційно високий рівень ризику отримання збитків. Інвестори несуть великий рівень ризику, і торгівля на фінансових ринках може бути не підходящою для всіх інвесторів, оскільки може статися втрата всього інвестованого капіталу. Тому перед початком торгівлі слід відповідально підійти до вирішення питання про вибір відповідної інвестиційної стратегії з урахуванням наявних ресурсів.
Це коротке повідомлення не розкриває всіх ризиків, пов’язаних із здійсненням інвестицій у фінансові інструменти з використанням маржинального кредитування. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до консультантів Ester Holdings Inc.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РИЗИКИ

Мета цього Повідомлення – надати широкому колу зацікавлених осіб загальну, але наскільки це можливо повну інформацію про ризики, які можуть виникнути у зв’язку з укладенням угод на ринку Форекс та інших фінансових ринках, а також попередити про можливі втрати (збитки) при здійсненні операцій з фінансовими інструментами Форекс та CFD.

Звертаємо Вашу увагу на те, що внаслідок різноманітності ситуацій, які виникають на фінансових ринках, у тому числі ринку Форекс, перелік ризиків у цьому Повідомленні не є вичерпним і не розкриває інформації про всі ризики, пов’язані з інвестуванням у фінансові інструменти ринку Форекс та у CFD.

Інвестиційна діяльність з фінансовими інструментами ринку Форекс і CFD відрізняється підвищеним ступенем ризику, оскільки передбачає укладення угод з використанням кредитного плеча і може привести до втрати не тільки очікуваного доходу від інвестованих коштів, а й до втрат інвестованих коштів.

Для цілей цього Повідомлення під ризиком при здійсненні операцій з фінансовими інструментами Форекс та CFD розуміється можливість настання події, що тягне за
собою або здатна спричинити недоотримання доходу Клієнтом чи втрати інвестованих активів.

Дане Повідомлення не має на меті змусити Клієнта відмовитися від здійснення операцій з фінансовими інструментами Форекс та CFD, а покликане допомогти Клієнту зрозуміти та оцінити ризики, пов’язані з інвестуванням у дані фінансові інструменти, та відповідально підійти до прийняття зважених інвестиційних рішень.
Торгівля на ринку Форекс та інших фінансових ринках пов’язана з певними ризиками, торговими і не торговими.
Класифікація ризиків може бути проведена різними способами, зокрема, як це наведено нижче:

ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ВИНИКНЕННЯ:

Системний ризик – ризик, пов’язаний з функціонуванням системи в цілому і не пов’язаний з конкретним фінансовим інструментом.

До основних системних ризиків відносяться: політичний ризик, ризик несприятливих (з точки зору умов здійснення бізнесу) змін в законодавстві, макроекономічні ризики (різка девальвація національної валюти, криза ринку державних боргових зобов’язань, банківська криза, валютна криза тощо).
До системних ризиків відносяться також ризики виникнення обставин непереборної сили.

Несистемний (індивідуальний) ризик – ризик конкретного учасника фінансового ринку: інвестора, форекс-компанії, довірчого керуючого, торгової системи та інших.

ЗА ФАКТОРАМИ РИЗИКУ:

Економічний ризик – ризик виникнення несприятливих подій економічного характеру. Імовірність виникнення економічних ризиків зазвичай вища, ніж системних. Виділяють наступні види економічних ризиків:

ціновий ризик – ризик втрат від несприятливих змін цін. Цілий ряд інструментів має значні внутрішньоденні діапазони зміни цін, що передбачає високу ймовірність отримання за торговими операціями як прибутків, так і втрат;

валютний ризик – ризик втрат від несприятливих змін валютних курсів;

процентний ризик – ризик втрат через негативні зміни процентних ставок;

інфляційний ризик – ризик зниження купівельної спроможності грошей;

ризик ліквідності – можливість виникнення труднощів з продажем або купівлею фінансового інструмента в певний момент часу, що також може привести до збільшення розміру спреда. Великий спред суттєво ускладнює застосування лімітних стоп-ордерів, що виставляються для
обмеження масштабів втрат при відкритті позиції (стоп-лоссів). Щоб уникнути серйозних втрат, Клієнту доведеться постійно відслідковувати ситуацію на фінансовому ринку та виявляти розумну активність при управлінні своїми позиціями;

правовий ризик – ризик законодавчих змін (законодавчий ризик) – можливість втрат з появою нових або зміною (скасуванням) існуючих законодавчих актів, в тому числі податкових. Законодавчий ризик включає також можливість втрат від відсутності нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на фінансовому ринку та зокрема на ринку Форекс;

соціально-політичний – ризик радикальної зміни політичної та економічної ситуації, ризик соціальної нестабільності, в тому числі страйків, ризик початку військових дій;

кримінальний – ризик, пов’язаний з протиправними діями третіх осіб, наприклад такими, як шахрайство, несанкціонований доступ до комп’ютерних систем та конфіденційної інформації тощо;

операційний (технічний, технологічний, кадровий) – ризик прямих або непрямих втрат у наслідок несправностей інформаційних, комунікаційних, електронних, електричних та інших систем або через помилки, пов’язані з недосконалістю інфраструктури ринку, в тому числі, технологій проведення операцій, процедур управління , обліку та контролю, або через дії (бездіяльність) персоналу.

Так, при роботі з клієнтським терміналом можуть виникнути збої через неполадки в роботі апаратних засобів, збої програмного забезпечення, неправильні налаштування, застарілу версію ПЗ або погану якость зв’язку зі сторони клієнта. У момент пікових навантажень (наприклад, при виході економічних новин) Клієнт повинен усвідомлювати можливість перевантаження каналу зв’язку і обмеження можливості зв’язатися по телефону з форекс-компанією.

Природний – ризик, що не залежить від діяльності людини (ризики стихійних лих: землетрус, повінь, ураган, тайфун, удар блискавки тощо).

Техногенний – ризик, породжений господарською діяльністю людини: аварійні ситуації, пожежі тощо.

ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ НАСЛІДКАМИ ДЛЯ КЛІЄНТА:

Ризик втрати доходу – можливість настання події, що тягне за собою часткову або повну втрату очікуваного доходу від інвестицій.
Ризик втрати інвестованих коштів – можливість настання події, що тягне за собою часткову або повну втрату інвестованих коштів;

ЗА ЗВ’ЯЗКОМ КЛІЄНТА З ДЖЕРЕЛОМ РИЗИКУ:

Безпосередній ризик – джерело ризику безпосередньо пов’язане з будь-якими відносинами з Клієнтом; опосередкований ризик – можливість настання несприятливої для Клієнта події у джерела, не пов’язаного безпосередньо з Клієнтом, яке тягне за собою ланцюжок подій, які, в кінцевому рахунку, приводять до втрат у Клієнта.При здійсненні Клієнтом операцій виникають наступні додаткові специфічні види ризиків.

Операції з фінансовими інструментами ринку Форекс та CFD характеризуються підвищеним ступенем ризику, оскільки з огляду на ефект кредитного плеча порівняно невелика зміна курсу інструмента може мати значний вплив на стан торгового рахунку Клієнта. У разі якщо на фінансовому ринку складається ситуація, несприятлива для зайнятої Клієнтом на цьому ринку позиції, є ймовірність у порівняно короткий термін понести збиток в розмірі початкового депозиту та будь-яких додаткових коштів, депонованих Клієнтом для підтримки відкритих позицій, укладення Контрактів та здійснення Угод на підставі Договору.

При несприятливому для Клієнта русі цін у випадках, передбачених Договором та Регламентом взаємодії Компанії та Клієнта, позиція Клієнта може бути примусово ліквідована, що може привести до реалізації ризику втрати доходу та ризику втрати інвестованих коштів. Клієнт буде відповідальний за будь-які втрати, що утворилися при цьому. Внаслідок умов, що складаються на ринку Форекс, може стати складним або неможливим закриття раніше відкритої Клієнтом позиції за бажаною їм ціною. Виникнення подібної ситуації можливе, наприклад, при швидкій зміні цін.

Стоп-розпорядження, спрямовані на обмеження збитків, не завжди обмежують втрати до розрахованого заздалегідь рівня, оскільки при швидкій зміні цін на ринку ціна виконання угоди може значно відрізнятися від стоп-ціни у гіршу сторону.

Цим Компанія повідомляє Вас про те, що Компанія укладає аналогічні Договори з третіми особами,а також приймає доручення третіх осіб за іншими Договорами і здійснює угоди та інші операції з фінансовими інструментами ринку Форекс та CFD у інтересах третіх осіб та у власних інтересах.

Цим Компанія повідомляє Клієнта про те, що угоди та інші операції з фінансовими інструментами ринку Форекс та CFD в інтересах третіх осіб і у власних інтересах Компанії можуть створити конфлікт між майновими та іншими інтересами Компанії і Вашими.

Також повідомляємо Клієнта про те, що Компанія не гарантує доходів і не дає жодних запевнень щодо доходів від операцій, що проводяться нею за Договором з Клієнтом. Клієнт самостійно приймає рішення про здійснення на фінансовому ринку операцій з фінансовими інструментами, а також самостійно визначає інвестиційну стратегію.

Операції на ринку Форекс та інших фінансових ринках можуть спричинити фінансові втрати, минулий досвід не визначає фінансові результати у майбутньому. Будь-який фінансовий успіх інших осіб не гарантує отримання таких же результатів для Клієнта.

З огляду на вищевикладене, Клієнту слід уважно розглянути питання про те, чи є ризики, що виникають при проведенні операцій з фінансовими інструментами ринку Форекс та CFD, прийнятними для нього, з урахуванням його інвестиційних цілей та фінансових можливостей.

Усе вищесказане не має на меті змусити Клієнта відмовитися від здійснення операцій, а лише покликане допомогти Клієнту зрозуміти ризики цього виду бізнесу, визначити їх прийнятність, оцінити свої фінансові цілі та можливості і відповідально підійти до вирішення питання про вибір відповідної інвестиційної стратегії.